Obiekty zaopatrzenia w wodę, prace wodno-kanalizacyjne,
budowa obiektów drogowych oraz użyteczności publicznej.

Image

 
Realizujemy projekt pod nazwą ”Nowoczesne i innowacyjne technologie iniekcji gruntów” dofinansowany z Funduszy Europejskich [więcej]

Image

Ponad dwie dekady na rynku

O FIRMIE

Budownictwem zajmujemy się od 1997 roku.
Realizujemy zarówno projekty inżynieryjne, liniowe, drogowe jak również projekty z zakresu budownictwa ogólnego. Specjalizujemy się w budownictwie infrastrukturalnym, inżynieryjnym i ogólnym. Nasza firma uczestniczyła w budowie obiektów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gazociągów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, dróg, hal przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju budynków i budowli. Wykonujemy wszelkie projekty hydrotechniczne w tym obiekty zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W regionie świętokrzyskim, należymy do czołowych podmiotów rynku budowlanego. Trzon grupy stanowi Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna.

Zbudujmy coś razem

OFERTA

Obiekty zaopatrzenia w wodę, obiekty służące odprowadzaniu i zagospodarowaniu ścieków komunalnych i przemysłowych, obiekty służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych i przemysłowych, drogi, budynki i budowle, obiekty hydrotechniczne i melioracje, rurociągi gazowe i ciepłownicze, roboty specjalistyczne, projektowanie, wypożyczanie specjalistycznego sprzętu z obsługą.

Dołacz do nas

KARIERA

 

Ekokanwood supported by Kelly