W swojej działalności nie ograniczamy się tylko do wykonawstwa robót budowlanych, ale realizujemy inwestycje kompleksowo. Opracowujemy pełną dokumentację dla zleconych zadań a proces inwestycyjny kończymy uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Ponad dwie dekady na rynku

Budownictwem zajmujemy się od 1997 roku.

Doświadczenie

Indywidualne, często nieszablonowe podejście do stawianych nam zadań stanowi podstawę naszych sukcesów. Tego typu działanie pozwala nam z powodzeniem realizować przedsięwzięcia trudne, wymagające indywidualnych i nowatorskich rozwiązań.

Nasz zespół

Nasz zespół to ponad 100 pracowników. Są wśród nas fachowcy wielu różnych dziedzin. Zatrudniamy nie tylko specjalistów branży budowlanej i projektantów, ale także mechaników, operatorów maszyn, kierowców oraz pracowników biurowych.

Inżynierowie i fachowcy

Nasi inżynierowie posiadają wiedzę, umiejętności i uprawnienia potrzebne do realizacji niemal każdego zadania inwestycyjnego. Dysponujemy własnym nowoczesnym i bardzo rozbudowanym parkiem maszynowym oraz własną flotą pojazdów.

Nasze specjalizacje

Stabilizacja i wzmacnianie gruntu

Stabilizacja i wzmacnianie gruntu

Technologia zastosowana przez naszą firmę EKOKANWOD w 2019 roku. Metoda wzmacniania gruntu Mass Stablisations (stabilizacja masowa) polega na wykonaniu mieszania odpowiedniej ilości spoiwa z warstwami odpadów....

Czytaj więcej...

Obiekty zaopatrzenia w wodę

Budujemy kompleksowo infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w wodę zarówno odbiorców prywatnych, instytucjonalnych jak i przemysłowych. W ramach tej części naszej działalności oferujemy wykonywanie wodociągów, zbiorników wodnych, pompowni, stacji uzdatniania wody, przyłączy, studni oraz wszelkich innych obiektów służących zaopatrzeniu w wodę.

Czytaj więcej...

Wypożyczanie specjalistycznego sprzętu z obsługą

Oferujemy usługi świadczone następującym sprzętem:

  • Palownicą Liebherr LRB 125,
  • Wiertnicą horyzontalną Ditch Witch JT3020,
  • Spycharkami o masie od 13 do 16 ton,
  • Koparkami gąsienicowymi o masie od 4 do 30 ton, w tym także z młotem do grodzic,
  • Koparkami kołowymi o masie od 14 do 18 ton,
  • Koparko-ładowarkami,
  • Walcami drogowymi o masie od 2 do 14 ton,
  • Zestawami igłofiltrowymi,
Czytaj więcej...

Obiekty zaopatrzenia w wodę, prace wodno-kanalizacyjne, budowa obiektów drogowych oraz użyteczności publicznej.

Realizujemy projekt pod nazwą ”Nowoczesne i innowacyjne technologie iniekcji gruntów” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Czytaj więcej...

 


 

Przedsiębiorstwo Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany "Dotacje na kapitał obrotowy dla Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółki Jawnej"