Przyłącza i sieci wodociągowe

Budujemy kompleksowo infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w wodę zarówno odbiorców prywatnych, instytucjonalnych jak i przemysłowych. W ramach tej części naszej działalności oferujemy wykonywanie sieci wodociągowych, zbiorników wodnych, pompowni, stacji uzdatniania wody, przyłączy, studni oraz wszelkich innych obiektów służących zaopatrzeniu w wodę.