Projektowanie i budowa składowiska odpadów

Obiekty służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych i przemysłowych

Ta część naszej działalności obejmuje przede wszystkim budowę wysypisk śmieci oraz obiektów służących ich segregacji i ponownemu przetworzeniu.