Budowle hydrotechniczne i melioracjie wodne

Budujemy wały przeciwpowodziowe, śluzy i zbiorniki wodne. Wykonujemy prace melioracyjne.