Ekokanwod

Budownictwem zajmujemy się od 1997 roku.

Realizujemy zarówno projekty inżynieryjne, liniowe, drogowe jak również projekty z zakresu budownictwa ogólnego. Specjalizujemy się w budownictwie infrastrukturalnym, inżynieryjnym i ogólnym. Nasza firma uczestniczyła w budowie obiektów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gazociągów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, dróg, hal przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju budynków i budowli. Wykonujemy wszelkie projekty hydrotechniczne w tym obiekty zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W regionie świętokrzyskim, należymy do czołowych podmiotów rynku budowlanego. Trzon grupy stanowi Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna.

W swojej działalności nie ograniczamy się tylko do wykonawstwa robót budowlanych, ale realizujemy inwestycje kompleksowo. Opracowujemy pełną dokumentację dla zleconych zadań (koncepcje, projekty, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia) a proces inwestycyjny kończymy uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Indywidualne, często nieszablonowe podejście do stawianych nam zadań stanowi podstawę naszych sukcesów. Tego typu działanie pozwala nam z powodzeniem realizować przedsięwzięcia trudne, wymagające indywidualnych i nowatorskich rozwiązań. Wysoka kreatywność i wszechstronność naszego zespołu to elementy stanowiące o szerokim zakresie naszej aktywności, która nie ogranicza się do wąskich specjalizacji, ale obejmuje praktycznie całą szeroko rozumianą branżę budowlaną.

Nasz zespół to ponad 100 pracowników. Są wśród nas fachowcy wielu różnych dziedzin. Zatrudniamy nie tylko specjalistów branży budowlanej i projektantów, ale także mechaników, operatorów maszyn, kierowców oraz pracowników biurowych.

Nasi inżynierowie posiadają wiedzę, umiejętności i uprawnienia potrzebne do realizacji niemal każdego zadania inwestycyjnego. Dysponujemy własnym nowoczesnym i bardzo rozbudowanym parkiem maszynowym oraz własną flotą pojazdów. Nasz potencjał ludzki, techniczny i finansowy stanowi o naszej niezależności i zdolności realizacji bardzo różnorodnych i dużych projektów. Wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju.