Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych

Obiekty służące odprowadzaniu i zagospodarowaniu ścieków komunalnych i przemysłowych

Obok projektów hydrotechnicznych, gospodarka ściekowa stanowi podstawową część naszej działalności. Wykonujemy wszelkie instalacje potrzebne do odprowadzenia ścieków od użytkownika do miejsca ich oczyszczania oraz obiekty służące ich utylizacji. Wykonujemy sieci i przyłącza kanalizacyjne (zarówno grawitacyjne jak i tłoczne oraz podciśnieniowe), pompownie, oczyszczalnie ścieków, a także szamba i oczyszczalnie przydomowe.