Nowoczesne i innowacyjne technologie iniekcji gruntów

Projekt pod nazwą ”Nowoczesne i innowacyjne technologie iniekcji gruntów” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w kierunku poszukiwania rozwiązań służących wdrożeniu nowych, tańszych, bardziej efektywnych i szybszych technologii iniekcji gruntów. W ramach przedsięwzięcia planuje się udoskonalenie już znanych technologii, poprzez opracowanie nowych, tańszych materiałów iniekcyjnych a także opracowanie nowych metod mechanicznej iniekcji gruntu, które pozwolą na szybsze i tańsze wykonywanie tego procesu. Prace rozwojowe, zmierzać będą do wdrożenia wyników prac badawczych w działalności przedsiębiorstwa związanej z rekultywacją gruntów, budową przesłon przeciwfiltracyjnych, adaptowaniem terenów podmokłych dla celów budowlanych oraz wzmacnianiem gruntów wszędzie tam, gdzie będzie to wymagane dla potrzeb przygotowywanych inwestycji.

Całkowita wartość projektu: 4.999.878,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 2.989.300,00 PLN

Dotacje na kapitał obrotowy

Przedsiębiorstwo Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany „Dotacje na kapitał obrotowy dla Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółki Jawnej”