Roboty i prace specjalistyczne

  • Realizujemy prace w zakresie głębokiego fundamentowania. Wykonujemy przesłony przeciwfiltracyjne w technologii pali DSM. Tą samą technologię stosujemy do przygotowania terenów pod budowę,
  • Budujemy obiekty liniowe w technologii bez wykopowej z wykorzystaniem wiertnicy horyzontalnej,
  • Wykonujemy inspekcje TV kanałów rurociągowych,
  • Prowadzimy roboty ziemne zabezpieczające z wykorzystaniem tzw. “ścianek larsena”,
  • Budujemy zabezpieczenia przeciwpowodziowe z wykorzystaniem grodzi stalowych,
  • Wykonujemy prace osuszania terenu z wykorzystaniem instalacji igłofiltrowych.