Informacja o ponownym wyborze oferty w postępowaniu nr 4/2017

Wobec odstąpienia, przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dniu 20 maja 2017 roku dokonano ponownego wyboru oferty w postępowaniu nr 4/2017 prowadzonym w ramach projektu pod nazwą “Nowoczesne i innowacyjne technologie iniekcji gruntów”. Informację o ponownym wyborze publikujemy poniżej.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.